Naši gazdovia

[foodexpres] box

Rozvoz

Rozvoz

Ponúkame rozvoz chladených a mrazených potravín.

Prenájom

Prenájom

Radi Vám prenajmeme chladierenské dodávky.

Prenájom s vodičom

Prenájom s vodičom

Prenajmeme Vám chladiarenskej dodávky s vodičom.

Skladovanie

Skladovanie

Uskladníme Vám chladené a mrazené potraviny.

CL-PLUGIN/LISTMORE template

CL-PLUGIN/LISTMORE

 • Zoznam premennych STANDARD

  • %readAttribute% => int (1)
  • %readBody% => str ()
  • %readClass% => str ()
  • %readDesc% => str ()
  • %readGallery% => int (0)
  • %readHighlight% => int (0)
  • %readId% => int (344)
  • %readIdImage% => int (0)
  • %readIdPicture% => int (0)
  • %readInfoBody% => str ()
  • %readInfoDesc% => str (u nás získa ...)
  • %readInfoId% => int (29)
  • %readInfoName% => str ([foodexpres ...)
  • %readInfoTheme% => str (plugin/ListMore)
  • %readName% => str (vášmu zákaz ...)
  • %readPlugClass% => str ()
  • %readPlugCount% => int (10)
  • %readPlugDesc% => str ()
  • %readPlugHeight% => int (0)
  • %readPlugId% => int (106)
  • %readPlugItems% => int (5)
  • %readPlugMedia% => int (0)
  • %readPlugPaging% => str ()
  • %readPlugParam% => int (0)
  • %readPlugRedirect% => str ()
  • %readPlugSpace% => str (content-s)
  • %readPlugTarget% => int (1)
  • %readPlugTitle% => str ()
  • %readPlugWidth% => int (0)
  • %readPrice% => int (0.000000)
  • %readSymbolic% => str ()
  • %readTheme% => str ()
  • %readUrl% => str ()
  • %readUrlTarget% => int (1)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: BILL

  • %readBillId% => int (2)
  • %readBillIdLogo% => int (5601)
  • %readBillName% => str (Slovenská p ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: DATA

  • %readDataCartBonus% => int (0)
  • %readDataCartBonusTax% => int (0)
  • %readDataCartCount% => int (0)
  • %readDataCartCurr% => int (0)
  • %readDataCartList%=> Array()
  • %readDataCartPrice% => int (0)
  • %readDataCartPriceTax% => int (0)
  • %readDataCompareCount% => int (0)
  • %readDataFavouriteCount% => int (0)
  • %readDataSendList%=> Array()
  • %readDataSendMark% => str ()
  • %readDataSendPrice% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliver% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliverTax% => int (0)
  • %readDataSendPricePayment% => int (0)
  • %readDataSendPricePaymentTax% => int (0)
  • %readDataSendPriceTax% => int (0)
  • %readDataWaitCount% => int (0)
  • %readDataWaitList%=> Array()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: FILT

  • %readFiltBonus% => str (FALSE)
  • %readFiltCount% => int (8)
  • %readFiltSort% => str (asc)
  • %readFiltView% => str (box)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: GET

  • %readGetAction% => str (e-obchod/zo ...)
  • %readGetProducer-list% => int (1)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: HTML

  • %readHtmlAlert% => str ()
  • %readHtmlCart% => str ()
  • %readHtmlDevoid% => str ()
  • %readHtmlDiscussion% => str ()
  • %readHtmlError% => str ()
  • %readHtmlFilter% => str ()
  • %readHtmlFoot% => str (www.gazdovi ...)
  • %readHtmlNavigation% => str ([10-str-sys ...)
  • %readHtmlPaging% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: META

  • %readMetaFoot% => str ()
  • %readMetaHead% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: ORG

  • %readOrgId% => int (0)
  • %readOrgIdLogo% => int (0)
  • %readOrgName% => str (N/A)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: PAGE

  • %readPageAlertErrs%=> Array()
  • %readPageAlertHelp%=> Array()
  • %readPageAlertInfo%=> Array()
  • %readPageAlertOk%=> Array()
  • %readPageAlertSucc%=> Array()
  • %readPageBonusCoef% => int (0)
  • %readPageBonusMode% => int (0)
  • %readPageCalendarToday% => str (Oldrich)
  • %readPageCalendarTomorrow% => str (Barbora a B ...)
  • %readPageClass% => str ()
  • %readPageCurr% => str (eur)
  • %readPageDescription% => str ()
  • %readPageDomain% => str (www.gazdovia.sk)
  • %readPageDomainTop% => str (gazdovia)
  • %readPageEmptyData% => int (1)
  • %readPageEmptyList% => int (0)
  • %readPageH1% => str (Naši gazdovia)
  • %readPageIdBranch% => int (1)
  • %readPageIdCategory% => int (0)
  • %readPageIdImage% => int (5149)
  • %readPageIdItem% => int (1)
  • %readPageIdMain% => int (134)
  • %readPageIdModule% => int (0)
  • %readPageIdPage% => int (1)
  • %readPageIdRelate% => int (0)
  • %readPageIdRoot% => int (1)
  • %readPageKeywords% => str ()
  • %readPageLang% => str (SK)
  • %readPageMessage% => int (0)
  • %readPageMode% => str (X)
  • %readPageModeCust% => str (amount)
  • %readPageModeDesc% => str ()
  • %readPageOutoff% => int (0)
  • %readPagePurchase% => int (45.00)
  • %readPageSectionMaster% => str (eshop)
  • %readPageSectionSecond% => str ()
  • %readPageSectionSlave% => str (producer-list)
  • %readPageTheme% => str ()
  • %readPageUri% => str (/e-obchod/z ...)
  • %readPageUriBase% => str (/e-obchod/z ...)
  • %readPageUrl% => str (https://www ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: PAGI

  • %readPagiCurr% => int (8)
  • %readPagiNums% => int (8)
  • %readPagiPage% => int (1)
  • %readPagiRows% => int (24)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SET

  • %readSetAvailable% => int (0)
  • %readSetBonus% => int (0)
  • %readSetBy% => int (0)
  • %readSetDateFrom% => str ()
  • %readSetDateTo% => str ()
  • %readSetRows% => int (24)
  • %readSetSearch% => str ()
  • %readSetSort% => str (asc)
  • %readSetView% => int (0)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SYST

  • %readSystAgent% => str (Mozilla/5.0 ...)
  • %readSystApplication% => str ()
  • %readSystBrowser% => str (Neznámy)
  • %readSystDataFloat% => int (1.2)
  • %readSystDataInt% => int (9)
  • %readSystDataStr% => str (string)
  • %readSystDate% => str (2022-12-03)
  • %readSystDatetime% => str (2022-12-03 ...)
  • %readSystDay% => int (6)
  • %readSystIpClient% => str (54.36.148.221)
  • %readSystIpServer% => str (95.168.193.249)
  • %readSystPlatform% => str (Neznámy OS)
  • %readSystTime% => str (19:35:07)
  • %readSystWeek% => int (48)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: USER

  • %readUserAccessAll% => int (0)
  • %readUserAccessGroup%=> Array()
  • %readUserAccessLevel% => str (viewer)
  • %readUserAccessSome% => int (0)
  • %readUserCard% => str ()
  • %readUserCode% => str ()
  • %readUserCredit% => int (0)
  • %readUserDateExpiry% => str ()
  • %readUserDateLogin% => str ()
  • %readUserDateLogout% => str ()
  • %readUserForename% => str (N/A)
  • %readUserId% => int (0)
  • %readUserIdBranch% => int (0)
  • %readUserIdPrice% => int (0)
  • %readUserKind% => str ()
  • %readUserLogin% => str (N/A)
  • %readUserMail% => str ()
  • %readUserPoints% => int (0)
  • %readUserSurname% => str (N/A)
  • %readUserType% => str ()

CL-PLUGIN/LISTMAPA template

CL-PLUGIN/LISTMAPA

 • Zoznam premennych STANDARD

  • %readAttribute% => int (1)
  • %readBody% => str (linka Prešo ...)
  • %readClass% => str ()
  • %readDesc% => str (#C6A600)
  • %readGallery% => int (0)
  • %readHighlight% => int (0)
  • %readId% => int (349)
  • %readIdImage% => int (0)
  • %readIdPicture% => int (0)
  • %readInfoBody% => str ()
  • %readInfoDesc% => str (Mapa liniek)
  • %readInfoId% => int (30)
  • %readInfoName% => str ([freshfood]mapa)
  • %readInfoTheme% => str (plugin/ListMapa)
  • %readName% => str (PO – PIA)
  • %readPlugClass% => str ()
  • %readPlugCount% => int (10)
  • %readPlugDesc% => str ()
  • %readPlugHeight% => int (0)
  • %readPlugId% => int (107)
  • %readPlugItems% => int (5)
  • %readPlugMedia% => int (0)
  • %readPlugPaging% => str ()
  • %readPlugParam% => int (0)
  • %readPlugRedirect% => str ()
  • %readPlugSpace% => str (content-s)
  • %readPlugTarget% => int (1)
  • %readPlugTitle% => str ()
  • %readPlugWidth% => int (0)
  • %readPrice% => int (0.000000)
  • %readSymbolic% => str ()
  • %readTheme% => str ()
  • %readUrl% => str ()
  • %readUrlTarget% => int (1)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: BILL

  • %readBillId% => int (2)
  • %readBillIdLogo% => int (5601)
  • %readBillName% => str (Slovenská p ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: DATA

  • %readDataCartBonus% => int (0)
  • %readDataCartBonusTax% => int (0)
  • %readDataCartCount% => int (0)
  • %readDataCartCurr% => int (0)
  • %readDataCartList%=> Array()
  • %readDataCartPrice% => int (0)
  • %readDataCartPriceTax% => int (0)
  • %readDataCompareCount% => int (0)
  • %readDataFavouriteCount% => int (0)
  • %readDataSendList%=> Array()
  • %readDataSendMark% => str ()
  • %readDataSendPrice% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliver% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliverTax% => int (0)
  • %readDataSendPricePayment% => int (0)
  • %readDataSendPricePaymentTax% => int (0)
  • %readDataSendPriceTax% => int (0)
  • %readDataWaitCount% => int (0)
  • %readDataWaitList%=> Array()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: FILT

  • %readFiltBonus% => str (FALSE)
  • %readFiltCount% => int (8)
  • %readFiltSort% => str (asc)
  • %readFiltView% => str (box)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: GET

  • %readGetAction% => str (e-obchod/zo ...)
  • %readGetProducer-list% => int (1)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: HTML

  • %readHtmlAlert% => str ()
  • %readHtmlCart% => str ()
  • %readHtmlDevoid% => str ()
  • %readHtmlDiscussion% => str ()
  • %readHtmlError% => str ()
  • %readHtmlFilter% => str ()
  • %readHtmlFoot% => str (www.gazdovi ...)
  • %readHtmlNavigation% => str ([10-str-sys ...)
  • %readHtmlPaging% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: META

  • %readMetaFoot% => str ()
  • %readMetaHead% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: ORG

  • %readOrgId% => int (0)
  • %readOrgIdLogo% => int (0)
  • %readOrgName% => str (N/A)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: PAGE

  • %readPageAlertErrs%=> Array()
  • %readPageAlertHelp%=> Array()
  • %readPageAlertInfo%=> Array()
  • %readPageAlertOk%=> Array()
  • %readPageAlertSucc%=> Array()
  • %readPageBonusCoef% => int (0)
  • %readPageBonusMode% => int (0)
  • %readPageCalendarToday% => str (Oldrich)
  • %readPageCalendarTomorrow% => str (Barbora a B ...)
  • %readPageClass% => str ()
  • %readPageCurr% => str (eur)
  • %readPageDescription% => str ()
  • %readPageDomain% => str (www.gazdovia.sk)
  • %readPageDomainTop% => str (gazdovia)
  • %readPageEmptyData% => int (1)
  • %readPageEmptyList% => int (0)
  • %readPageH1% => str (Naši gazdovia)
  • %readPageIdBranch% => int (1)
  • %readPageIdCategory% => int (0)
  • %readPageIdImage% => int (5149)
  • %readPageIdItem% => int (1)
  • %readPageIdMain% => int (134)
  • %readPageIdModule% => int (0)
  • %readPageIdPage% => int (1)
  • %readPageIdRelate% => int (0)
  • %readPageIdRoot% => int (1)
  • %readPageKeywords% => str ()
  • %readPageLang% => str (SK)
  • %readPageMessage% => int (0)
  • %readPageMode% => str (X)
  • %readPageModeCust% => str (amount)
  • %readPageModeDesc% => str ()
  • %readPageOutoff% => int (0)
  • %readPagePurchase% => int (45.00)
  • %readPageSectionMaster% => str (eshop)
  • %readPageSectionSecond% => str ()
  • %readPageSectionSlave% => str (producer-list)
  • %readPageTheme% => str ()
  • %readPageUri% => str (/e-obchod/z ...)
  • %readPageUriBase% => str (/e-obchod/z ...)
  • %readPageUrl% => str (https://www ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: PAGI

  • %readPagiCurr% => int (8)
  • %readPagiNums% => int (8)
  • %readPagiPage% => int (1)
  • %readPagiRows% => int (24)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SET

  • %readSetAvailable% => int (0)
  • %readSetBonus% => int (0)
  • %readSetBy% => int (0)
  • %readSetDateFrom% => str ()
  • %readSetDateTo% => str ()
  • %readSetRows% => int (24)
  • %readSetSearch% => str ()
  • %readSetSort% => str (asc)
  • %readSetView% => int (0)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SYST

  • %readSystAgent% => str (Mozilla/5.0 ...)
  • %readSystApplication% => str ()
  • %readSystBrowser% => str (Neznámy)
  • %readSystDataFloat% => int (1.2)
  • %readSystDataInt% => int (9)
  • %readSystDataStr% => str (string)
  • %readSystDate% => str (2022-12-03)
  • %readSystDatetime% => str (2022-12-03 ...)
  • %readSystDay% => int (6)
  • %readSystIpClient% => str (54.36.148.221)
  • %readSystIpServer% => str (95.168.193.249)
  • %readSystPlatform% => str (Neznámy OS)
  • %readSystTime% => str (19:35:07)
  • %readSystWeek% => int (48)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: USER

  • %readUserAccessAll% => int (0)
  • %readUserAccessGroup%=> Array()
  • %readUserAccessLevel% => str (viewer)
  • %readUserAccessSome% => int (0)
  • %readUserCard% => str ()
  • %readUserCode% => str ()
  • %readUserCredit% => int (0)
  • %readUserDateExpiry% => str ()
  • %readUserDateLogin% => str ()
  • %readUserDateLogout% => str ()
  • %readUserForename% => str (N/A)
  • %readUserId% => int (0)
  • %readUserIdBranch% => int (0)
  • %readUserIdPrice% => int (0)
  • %readUserKind% => str ()
  • %readUserLogin% => str (N/A)
  • %readUserMail% => str ()
  • %readUserPoints% => int (0)
  • %readUserSurname% => str (N/A)
  • %readUserType% => str ()
%readName%
Naši gazdovia
BIO Farma Východná
BIO Farma Východná
BIO Farma Východná
Poctivá ekologická produkcia výrobkov bez pridania rastlinných tukov a farbív
Farma Bardy
Farma Bardy
Farma Bardy

Zdravé mliečne výrobky z Rajeckej doliny

Malý Gazda
Malý Gazda
Malý Gazda
Mliečna manufaktúra, ktorá s láskou a poctivo vyrába kvalitné zrejúce jogurty a dezerty
Poľnohospodárske družstvo Lieskovec
Poľnohospodárske družstvo Lieskovec
Poľnohospodárske družstvo Lieskovec
Príkladne sa staráme o zvieratá, a to cítite v chuti našich kvalitných výrobkov
Gemerské ovečky
Gemerské ovečky
Gemerské ovečky
Pravá chuť gemerských pastvín v 100 % ovčích výrobkoch
ORAVA - MILK, s.r.o.
ORAVA - MILK, s.r.o.
ORAVA - MILK, s.r.o.

Vitajte v kraji, ktorý je rajom syrových dobrôt

Petrov Majer
Petrov Majer
Petrov Majer
MIST SK s.r.o.
MIST SK s.r.o.
MIST SK s.r.o.