Zdravo a chutne s.r.o. - Sobošťava | Sortiment | GAZDOVIA.SK

Zdravo a chutne s.r.o. - Sobošťava

Zdravo a chutne s.r.o. - Sobošťava

Rodinná farma zameraná na pestovanie ovocia a spracovanie výrobkov na prírodnej báze

Ovocinárstvo pri kríži – rodinnú firmu založil v roku 1999 otec, manžel,  starý otec a prastarý otec  Vojtech Sobotovič. Vysadili sme sady a vinice o celkovej výmere 8,61 ha. Po smrti nášho otca, v ťažkých časoch, udržala firmu, sad aj vinicu, naša maminka, Anna. Od januára 2009 vediem a spoločne s rodinou rozvíjam rodinnú firmu ja, jeho syn, Henrich. Cieľom našej rodiny je udržať a zveľadiť to čo náš otec vytvoril a na čo sme hrdí. Krásne sady a vinice vytvorené a ošetrované s maximálnym úsilím v súlade s prírodou. A my na váš stôl teraz s radosťou prinášame zdravé a chutné produkty týchto sadov a viníc.

Čím sme výnimoční:

  • pestujeme ZDRAVO A CHUTNE - v našom sade vysádzame rezistentné odrody. Využívame biologickú ochranu sadu aj vinice a spolu s kvapkovou závlahou pestujeme naše ovocie v súlade s prírodou.

  • ZDRAVO A CHUTNE a zodpovedne - našim cieľom je neustály vývoj nových - zdraviu prospešných produktov. Záleží nám na prostredí kde žijeme. Vysádzame moderné a ekologické sady, meníme naše životné prostredie k lepšiemu.

  • vyrábame ZDRAVO A CHUTNE - naše ovocie je dopestované bez umelých hnojív alebo postrekov a výrobky z neho sú bez umelých konzervantov, presne tak ako to robili naši starí a prastarí rodičia.

  • ZDRAVO A CHUTNE a edukačne - rovnako nám záleží aj na všetkých deťoch, novej generácii. Zúčastňujeme sa programu „Školské ovocie“, v rámci ktorého dodávame deťom v Materských a Základných školách naše ovocie a výrobky z neho úplne zadarmo. Všetku byrokraciu, ktorá by ležala na pleciach školských zariadení preberáme na seba a pre veľké zariadenia nad 500 žiakov a do 50 km od našej prevádzky ponúkame dobrovoľný špeciálny program - výdaj ovocia a výrobkov priamo v školskom zariadení.

  • skladujeme a dopravujeme ZDRAVO - ovocie zbierame iba ručne. Zbierame iba zrelé plody, ktoré skladujeme a spracovávame v technologických zariadeniach najvyššej kvality. Máme efektívnu logistiku bez zbytočného preskladňovania, prepravy a obchodných medzičlánkov umelo zvyšujúcich konečnú cenu.

Informácie

Sledujte nás