EKO farm | Sortiment | GAZDOVIA.SK

EKO farm

EKO farm

Vitajte na našej Ekofarme Podskalie

Firma Ekofarm s.r.o. predstavuje malú firmu rodinného typu. Vznikla v roku 2000 a zamestnáva 5 pracovníkov. Ekologickým spôsobom obhospodaruje 160 ha poľnohospodárskej pôdy. Venuje sa rastlinnej a živočíšnej výrobe a v poslednom období sa začína orientovať i na agroturistiku.

Rastlinná výroba je úzko špecializovaná na produkciu liečivých rastlín a produkciu sena a krmovín pre živočíšnu výrobu. V súčasnosti firma pestuje 20 druhov liečivých rastlín a 10 druhov zbiera z voľnej prírody. Zber sa vykonáva ručne. Rastliny suší, spracováva a vyrába z nich 37 druhov bylinných biočajov. Svoje výrobky predáva vo vlastnej predajni a distribuuje do čajovní a predajní zdravej výživy vo viacerých regiónoch Slovenska.

Pestovanie a zber rastlín sa vykonáva ekologickým spôsobom v zmysle Nariadenia komisie (EÚ) č. 271/2010 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov. Kontrolnú činnosť nad pestovaním a spracovaním liečivých rastlín vykonáva inšpekčná organizácia NATURALIS SK s. r. o.

V oblasti živočíšnej výroby sa na našej farme venujeme chovu včiel, chovu jazdeckých koní a chovu hovädzieho dobytka mäsového plemena Aberdeen Angus. 

Ekologické poľnohospodárstvo pracuje v súlade s prírodou bez chemických zásahov, s prirodzenými rytmami Zeme. Všíma si prepojenosť  všetkého okolo nás. Naše bylinkové políčko oživuje okolie, láka včely a ďalší hmyz a prispieva k harmónii krajiny. Spolu s horskými pasienkami, na ktorých sa preháňa hovädzí dobytok, dotvára ráz  tunajšej krajiny.

V budúcnosti by sme chceli rozšíriť chov zvierat na farme o ďalšie zvieratá ako kačky, králiky, ovce... Využívať bylinky aj v prírodnej kozmetike, zamerať sa viac na agroturistiku a predstaviť náš región širšiemu okruhu ľudí.

„Príroda vie rovnako ako básnik vytvoriť najväčšie efekty s najmenším počtom prostriedkov“. (H.Heine)

Radi Vás privítame na našej farme :)

 

Informácie

Sledujte nás