Doručenie už zajtra
Informácie o doručení
Objednaj do 12.00 hod a doručíme zajtra.
Platí počas pracovných dní.

T-ARTICLESARTICLES template

T-ARTICLESARTICLES

 • Zoznam premennych STANDARD

  • %readOverList%=> Array(
       %readAuthor% => str (Aneta Repková)
       %readBody% => str (Predstavuje ...)
       %readDateChange% => str (2020-12-11 ...)
       %readDateCreate% => str (2020-11-19 ...)
       %readDatePublic% => str (0000-00-00 ...)
       %readDescription% => str ()
       %readFile% => int (4042)
       %readGallery% => int (0)
       %readId% => int (21)
       %readIdImage% => int (4042)
       %readIdPicture% => int (0)
       %readMapUrl% => str ()
       %readName% => str (Pečený file ...)
       %readNameCategory% => str (Blog)
       %readNameCity% => str (Celý región)
       %readRate% => int (0)
       %readRateNums% => int (0)
       %readRateRate% => int (0)
       %readRateSumm% => str ()
       %readRead% => int (152)
       %readRedirect% => str ()
       %readRedirectTarget% => int (0)
       %readTop% => int (0)
       %readYoutube% => str ()
   )
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: BILL

  • %readBillId% => int (2)
  • %readBillIdLogo% => int (0)
  • %readBillName% => str (Slovenská m ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: DATA

  • %readDataCartBonus% => int (0)
  • %readDataCartBonusTax% => int (0)
  • %readDataCartCount% => int (0)
  • %readDataCartCurr% => int (0)
  • %readDataCartList%=> Array()
  • %readDataCartPrice% => int (0)
  • %readDataCartPriceTax% => int (0)
  • %readDataCompareCount% => int (0)
  • %readDataFavouriteCount% => int (0)
  • %readDataSendList%=> Array()
  • %readDataSendMark% => str ()
  • %readDataSendPrice% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliver% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliverTax% => int (0)
  • %readDataSendPricePayment% => int (0)
  • %readDataSendPricePaymentTax% => int (0)
  • %readDataSendPriceTax% => int (0)
  • %readDataWaitCount% => int (0)
  • %readDataWaitList%=> Array()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: FILT

  • %readFiltBonus% => str (FALSE)
  • %readFiltCount% => int (13)
  • %readFiltSort% => str (asc)
  • %readFiltView% => str (box)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: GET

  • %readGetAction% => str (clanky/)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: HTML

  • %readHtmlAlert% => str ()
  • %readHtmlCart% => str ()
  • %readHtmlDevoid% => str ()
  • %readHtmlDiscussion% => str (Žiadna disk ...)
  • %readHtmlError% => str ()
  • %readHtmlFilter% => str ()
  • %readHtmlFoot% => str (www.gazdovi ...)
  • %readHtmlNavigation% => str ([str-sys-na ...)
  • %readHtmlPaging% => str («&laq ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: META

  • %readMetaFoot% => str ()
  • %readMetaHead% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: ORG

  • %readOrgId% => int (0)
  • %readOrgIdLogo% => int (0)
  • %readOrgName% => str (N/A)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: PAGE

  • %readPageAlertErrs%=> Array()
  • %readPageAlertHelp%=> Array()
  • %readPageAlertInfo%=> Array()
  • %readPageAlertOk%=> Array()
  • %readPageAlertSucc%=> Array()
  • %readPageBonusCoef% => int (0)
  • %readPageBonusMode% => int (0)
  • %readPageCalendarToday% => str (-)
  • %readPageCalendarTomorrow% => str (-)
  • %readPageClass% => str ()
  • %readPageCurr% => str (eur)
  • %readPageDescription% => str ()
  • %readPageDomain% => str (www.gazdovia.sk)
  • %readPageDomainTop% => str (gazdovia)
  • %readPageEmptyData% => int (1)
  • %readPageEmptyList% => int (0)
  • %readPageH1% => str ()
  • %readPageIdCategory% => int (0)
  • %readPageIdImage% => int (0)
  • %readPageIdItem% => int (0)
  • %readPageIdMain% => int (10)
  • %readPageIdModule% => int (0)
  • %readPageIdRelate% => int (0)
  • %readPageIdRoot% => int (1)
  • %readPageKeywords% => str ()
  • %readPageLang% => str (SK)
  • %readPageMessage% => int (0)
  • %readPageMode% => str (X)
  • %readPageModeCust% => str (amount)
  • %readPageModeDesc% => str ()
  • %readPageOutoff% => int (0)
  • %readPagePurchase% => int (29.00)
  • %readPageSectionMaster% => str (articles)
  • %readPageSectionSecond% => str ()
  • %readPageSectionSlave% => str (articles)
  • %readPageTheme% => int (0)
  • %readPageUri% => str (/clanky/)
  • %readPageUriBase% => str (/clanky/)
  • %readPageUrl% => str (https://www ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: PAGI

  • %readPagiCurr% => int (12)
  • %readPagiNums% => int (13)
  • %readPagiPage% => int (1)
  • %readPagiRows% => int (12)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SET

  • %readSetAvailable% => int (0)
  • %readSetBonus% => int (0)
  • %readSetBy% => int (0)
  • %readSetDateFrom% => str ()
  • %readSetDateTo% => str ()
  • %readSetRows% => int (12)
  • %readSetSearch% => str ()
  • %readSetSort% => int (0)
  • %readSetView% => int (0)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SYST

  • %readSystDataFloat% => int (1.2)
  • %readSystDataInt% => int (9)
  • %readSystDataStr% => str (string)
  • %readSystDate% => str (2021-07-25)
  • %readSystDatetime% => str (2021-07-25 ...)
  • %readSystDay% => int (7)
  • %readSystIpClient% => str (3.229.142.104)
  • %readSystIpServer% => str (95.168.193.250)
  • %readSystTime% => str (19:05:36)
  • %readSystWeek% => int (29)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: USER

  • %readUserAccessAll% => int (0)
  • %readUserAccessGroup%=> Array()
  • %readUserAccessLevel% => str (viewer)
  • %readUserAccessSome% => int (0)
  • %readUserCard% => str ()
  • %readUserCredit% => int (0)
  • %readUserDateExpiry% => str ()
  • %readUserDateLogin% => str ()
  • %readUserDateLogout% => str ()
  • %readUserForename% => str (N/A)
  • %readUserId% => int (0)
  • %readUserIdBranch% => int (0)
  • %readUserIdPrice% => int (0)
  • %readUserKind% => str ()
  • %readUserLogin% => str (N/A)
  • %readUserMail% => str ()
  • %readUserPoints% => int (0)
  • %readUserSurname% => str (N/A)
  • %readUserType% => str ()

L-ARTICLESARTICLES template

L-ARTICLESARTICLES

 • Zoznam premennych STANDARD

  • %readAuthor% => str (Aneta Repková)
  • %readBody% => str (Predstavuje ...)
  • %readDateChange% => str (2020-12-11 ...)
  • %readDateCreate% => str (2020-11-19 ...)
  • %readDatePublic% => str (0000-00-00 ...)
  • %readDescription% => str ()
  • %readFile% => int (4042)
  • %readGallery% => int (0)
  • %readId% => int (21)
  • %readIdImage% => int (4042)
  • %readIdPicture% => int (0)
  • %readMapUrl% => str ()
  • %readName% => str (Pečený file ...)
  • %readNameCategory% => str (Blog)
  • %readNameCity% => str (Celý región)
  • %readRate% => int (0)
  • %readRateNums% => int (0)
  • %readRateRate% => int (0)
  • %readRateSumm% => str ()
  • %readRead% => int (152)
  • %readRedirect% => str ()
  • %readRedirectTarget% => int (0)
  • %readTop% => int (0)
  • %readYoutube% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: BILL

  • %readBillId% => int (2)
  • %readBillIdLogo% => int (0)
  • %readBillName% => str (Slovenská m ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: DATA

  • %readDataCartBonus% => int (0)
  • %readDataCartBonusTax% => int (0)
  • %readDataCartCount% => int (0)
  • %readDataCartCurr% => int (0)
  • %readDataCartList%=> Array()
  • %readDataCartPrice% => int (0)
  • %readDataCartPriceTax% => int (0)
  • %readDataCompareCount% => int (0)
  • %readDataFavouriteCount% => int (0)
  • %readDataSendList%=> Array()
  • %readDataSendMark% => str ()
  • %readDataSendPrice% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliver% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliverTax% => int (0)
  • %readDataSendPricePayment% => int (0)
  • %readDataSendPricePaymentTax% => int (0)
  • %readDataSendPriceTax% => int (0)
  • %readDataWaitCount% => int (0)
  • %readDataWaitList%=> Array()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: FILT

  • %readFiltBonus% => str (FALSE)
  • %readFiltCount% => int (13)
  • %readFiltSort% => str (asc)
  • %readFiltView% => str (box)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: GET

  • %readGetAction% => str (clanky/)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: HTML

  • %readHtmlAlert% => str ()
  • %readHtmlCart% => str ()
  • %readHtmlDevoid% => str ()
  • %readHtmlDiscussion% => str (Žiadna disk ...)
  • %readHtmlError% => str ()
  • %readHtmlFilter% => str ()
  • %readHtmlFoot% => str (www.gazdovi ...)
  • %readHtmlNavigation% => str ([str-sys-na ...)
  • %readHtmlPaging% => str («&laq ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: META

  • %readMetaFoot% => str ()
  • %readMetaHead% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: ORG

  • %readOrgId% => int (0)
  • %readOrgIdLogo% => int (0)
  • %readOrgName% => str (N/A)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: PAGE

  • %readPageAlertErrs%=> Array()
  • %readPageAlertHelp%=> Array()
  • %readPageAlertInfo%=> Array()
  • %readPageAlertOk%=> Array()
  • %readPageAlertSucc%=> Array()
  • %readPageBonusCoef% => int (0)
  • %readPageBonusMode% => int (0)
  • %readPageCalendarToday% => str (-)
  • %readPageCalendarTomorrow% => str (-)
  • %readPageClass% => str ()
  • %readPageCurr% => str (eur)
  • %readPageDescription% => str ()
  • %readPageDomain% => str (www.gazdovia.sk)
  • %readPageDomainTop% => str (gazdovia)
  • %readPageEmptyData% => int (1)
  • %readPageEmptyList% => int (0)
  • %readPageH1% => str ()
  • %readPageIdCategory% => int (0)
  • %readPageIdImage% => int (0)
  • %readPageIdItem% => int (0)
  • %readPageIdMain% => int (10)
  • %readPageIdModule% => int (0)
  • %readPageIdRelate% => int (0)
  • %readPageIdRoot% => int (1)
  • %readPageKeywords% => str ()
  • %readPageLang% => str (SK)
  • %readPageMessage% => int (0)
  • %readPageMode% => str (X)
  • %readPageModeCust% => str (amount)
  • %readPageModeDesc% => str ()
  • %readPageOutoff% => int (0)
  • %readPagePurchase% => int (29.00)
  • %readPageSectionMaster% => str (articles)
  • %readPageSectionSecond% => str ()
  • %readPageSectionSlave% => str (articles)
  • %readPageTheme% => int (0)
  • %readPageUri% => str (/clanky/)
  • %readPageUriBase% => str (/clanky/)
  • %readPageUrl% => str (https://www ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: PAGI

  • %readPagiCurr% => int (12)
  • %readPagiNums% => int (13)
  • %readPagiPage% => int (1)
  • %readPagiRows% => int (12)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SET

  • %readSetAvailable% => int (0)
  • %readSetBonus% => int (0)
  • %readSetBy% => int (0)
  • %readSetDateFrom% => str ()
  • %readSetDateTo% => str ()
  • %readSetRows% => int (12)
  • %readSetSearch% => str ()
  • %readSetSort% => int (0)
  • %readSetView% => int (0)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SYST

  • %readSystDataFloat% => int (1.2)
  • %readSystDataInt% => int (9)
  • %readSystDataStr% => str (string)
  • %readSystDate% => str (2021-07-25)
  • %readSystDatetime% => str (2021-07-25 ...)
  • %readSystDay% => int (7)
  • %readSystIpClient% => str (3.229.142.104)
  • %readSystIpServer% => str (95.168.193.250)
  • %readSystTime% => str (19:05:36)
  • %readSystWeek% => int (29)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: USER

  • %readUserAccessAll% => int (0)
  • %readUserAccessGroup%=> Array()
  • %readUserAccessLevel% => str (viewer)
  • %readUserAccessSome% => int (0)
  • %readUserCard% => str ()
  • %readUserCredit% => int (0)
  • %readUserDateExpiry% => str ()
  • %readUserDateLogin% => str ()
  • %readUserDateLogout% => str ()
  • %readUserForename% => str (N/A)
  • %readUserId% => int (0)
  • %readUserIdBranch% => int (0)
  • %readUserIdPrice% => int (0)
  • %readUserKind% => str ()
  • %readUserLogin% => str (N/A)
  • %readUserMail% => str ()
  • %readUserPoints% => int (0)
  • %readUserSurname% => str (N/A)
  • %readUserType% => str ()